top of page

FUNDAMENTEN

De basisprincipes waarmee ik mijn werk in de wereld zet. Ze bieden het fundament voor coaching, lichaamswerken ademwerk.

Identiteit en leiderschap

Inzicht krijgen in jouw identiteit zorgt ervoor dat je leiderschap kan opnemen in jouw leven. Het wil zeggen dat je zelf vorm geeft aan jouw leven en er verantwoordelijkheid voor opneemt. Ik denk dat dit één diepste verlangens van de meeste mensen is. Het ontdekken en ontplooien van jouw identiteit is een levenswerk waarin je stap voor stap een nieuwe relatie opbouwt met jouw aangeleerde patronen en oude wondes.

Leiderschap en vrijheid

Als we ons leven zelf kunnen ontwerpen, willen we vrij zijn van ongezonde stress, willen we vrij zijn van onderdrukking, willen we vrij zijn van bemoeienis, willen we vrij zijn van... . Maar hoe zou het zijn om 'vrij te zijn om...'? We zijn het gewend om ons af te zetten tegen iets, om energie te investeren in te vechten tegen iets, waardoor we er ons terug mee verbinden. Hoe zou het zijn om te accepteren dat je écht vrij bent en om je energie elders te investeren dan in weerstand. Wat zou je dan doen?

Vrijheid en levendigheid

Doordat we onze emoties beoordelen als goed of slecht durven we niet écht te huilen, vinden we het lastig om uitbundig te zijn, schamen we ons over onze boosheid,... . Daarom hebben we geleerd om onze emoties te begraven. En dat is zonde, want emoties zijn levend. Ze willen bewegen en geleefd worden. Als we dit niet toelaten krijgen we het gevoel dat we vastzitten in onze emotie. We onderdrukken onze emoties door ons lichaam onder spanning te zetten. We maken ons lichaam hard, we maken er een harnas van zodat we niet meer hoeven te voelen. Wanneer jouw lichaam dit harnas draagt kan je het leven niet compleet door je heen laten stromen en levendigheid voelen.

Levendigheid en uniek zijn

Ik leer zelf elke dag steeds meer over hoe ik kan dansen met het leven. Om het leven steeds minder als een prestatie te zien maar als een uniek 'ervaren'. Om steeds minder gericht te zijn op applaus  van anderen (me daaraan aan te passen). Het is een taai en tegelijk magisch proces om je hieraan over te geven want elke keer kom je nieuwe hindernissen, uitdagingen, patronen, verrassingen en bondgenoten tegen op je pad. Mijn werk richt zich op iedereen die oordeelloos naar zijn eigen ervaringen wil kijken en zonder angst, schuld of schaamte zijn eigen, unieke pad wil bewandelen. Het richt zich op iedereen die meer 'zijn' wil in zijn leven in plaats van 'doen'.

bottom of page